może coś znajdziesz...

No products in the cart.

Home / Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy e-sklep.pl, działający pod adresem e-sklep.pl, prowadzony jest przez: „LEDEX” Maciej Stącel , Lublin ul.Hutnicza 3, wpisaną do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ , NIP 713-114-92-26, REGON 431095171.

Słowniczek:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.e-sklep.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności on-line;
Punkt Odbioru e-sklep.pl – punkt prowadzony przez LEDEX , w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;
Partnerskie punkty odbioru – punkty prowadzone przez firmy współpracujące z LEDEX, w których można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;
E-book – książki w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep;
Audiobook – nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio, MP3 lub innym);
Pliki elektroniczne – e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;
PDF – format zapisu e-booka w pliku, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
EPUB (electronic publication)- standard zapisu służący do publikowania e-booków umożliwiający odczytanie publikacji za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE);
DRM (Digital rights management)- cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;
ADE (Adobe Digital Editions)- bezpłatna aplikacją firmy Adobe umożliwiająca czytanie e-booków (PDF i EPUB) chronionych DRM.

Przyjmowanie i realizacja zamówień.
Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.e-sklep.pl
Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.e-sklep.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności „przy odbiorze” składanych z nowo utworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
wyboru zamawianych towarów lub usług,
wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
wyboru sposobu płatności.
Maksymalna liczba identycznych towarów objętych jednym zamówieniem nie może przekraczać 1000 sztuk.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez Sklep (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail ) zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
Zasady sprzedaży Plików elektronicznych uregulowane są w Dziale IX.
Zmiany w zamówieniach.
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem e-maila: bok@e-sklep.pl lub telefonicznie .
Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem konta klienta będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy będą przyjmowane tylko po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.
Ceny towarów.
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
podawane są w złotych polskich,
zawierają podatek VAT,
nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach Pomocy w sekcji „dostawa” Koszty dostawy.
Czas realizacji zamówienia.
Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
do Punktu Odbioru e-sklep.pl lub Partnerskiego Punktu Odbioru.
Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury, w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności „płatność przy odbiorze” Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty „płatność przy odbiorze” dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż „przy odbiorze”.
Reklamacje.
Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:
LEDEX
ul. HUTNICZA 3
20-218 LUBLIN
Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu wraz z opisem reklamacji.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Wyjątek w procedurze reklamacji stanowią gry komputerowe i programy multimedialne posiadające elektroniczny klucz aktywacyjny. Aby dokonać reklamacji tego typu produktu, należy skontaktować się z jego producentem (dystrybutorem), który zobowiązany jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki. Wydrukowana wiadomość razem z towarem stanowią podstawę do uznania reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.
Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
Prawo odstąpienia od umowy.
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu w niepogorszonym stanie.
Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu. Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze. Zwracane towary muszą znajdować się w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach (opakowanie nie może być rozcięte, rozdarte, itp.).
Zwracany towar należy odsyłać wraz z kopią dowodu zakupu oraz wypełnionym pismem „zwrot” na adres:
LEDEX
ul. HUTNICZA 3
20-218 LUBLIN
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu uznania reklamacji przez e-sklep.pl, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
Zasady sprzedaży plików elektronicznych.
Zasady określone w niniejszym dziale mają zastosowanie do sprzedaży plików elektronicznych w Sklepie.
Zamówienie obejmujące pliki elektroniczne nie może być łączone z zamówieniem obejmującym inne towary dostępne w Sklepie. Zamówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego pliku elektronicznego.
Składając zamówienie, Klient powinien zapoznać się z opisem pliku elektronicznego, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.
Realizacja zamówienia zawierającego pliki elektroniczne rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
Klient może skorzystać z następujących form zapłaty za pliki elektroniczne:
przelew elektroniczny,
karta kredytowa/płatnicza.
Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku elektronicznym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku elektronicznego. Do informacji zostanie dołączona faktura VAT w formie załącznika. Na życzenie Klienta, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta za pomocą e-maila bok@e-sklep.pl Sklep wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.
Sklep zastrzega, że, o ile z opisu podanego przy danym pliku elektronicznym na stronie Sklepu nie będzie wynikać nic innego:
przy pierwszym otwarciu zakupionego pliku jest konieczne połączenie z Internetem,
do korzystania z plików zabezpieczonych systemem ochrony praw autorskich – Adobe DRM konieczny jest program Adobe Digital Editions,
do korzystania z plików nie zabezpieczonych Adobe DRM konieczny jest program Adobe Reader.
Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sklepu.
Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu dokonania płatności. W zamówieniu możliwe są następujące modyfikacje:
dodanie do zamówienia innych plików elektronicznych,
usunięcie pliku elektronicznego z zamówienia,
zmiana formy płatności,
zmiana adresu na fakturze VAT.
Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia:
jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone,
do momentu pobrania przez Klienta pliku elektronicznego ze stron Sklepu.

W przypadku rezygnacji z zamówienia opłaconego przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

Ze względu na charakter plików elektronicznych Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu go.
Zasady korzystania z plików elektronicznych:
licencja do korzystania z pliku elektronicznego upoważnia do korzystania z niego tylko przez Klienta, który zakupił plik. Licencja ta zostaje udzielona Klientowi dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku elektronicznego, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z pliku elektronicznego,
Klient zobowiązany jest do podjęcia kroków zabezpieczających przed dostępem do zakupionego pliku elektronicznego osób nieuprawnionych.
Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji zakupu plików elektronicznych, jeżeli:
pobrany plik elektroniczny jest uszkodzony,
pobrany plik elektroniczny nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania),
pobrany plik elektroniczny nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny,
w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwości pobrania pliku elektronicznego.

W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację, korzystając z formularza kontaktu e-mail bok@e-sklep.pl podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Sklep, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep zwróci Klientowi należność zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:
LEDEX
ul. HUTNICZA 3
20-218 LUBLIN
Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.
Dane osobowe.
Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie e-sklep.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
Postanowienia końcowe.
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a LEDEX Maciej Stącel
Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2012 r.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.e-sklep.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.